hoanghannom.com
“Sự im lặng của bầy Nhân ngư” – Franz Kafka
Franz Kafka sinh năm 1883 trong một gia đình Do Thái ở Praha. Năm 1906 ông nhận bằng tiến sĩ luật và trong nhiều năm làm công chức cho một cơ quan bảo hiểm nhà nước. Chỉ một số ít tác phẩm của Kafk…