hoanghannom.com
“Nhạc của thiên thể” – Jean Follain
Jean Follain (1903–1971) là nhà thơ người Pháp. Nhạc của thiên thể tặng Fernard Marc Anh đang đi trên con đường băng giá trong túi anh leng keng những chiếc chìa khóa sắt và vẩn vơ, bằng mũi giầy t…