hoanghannom.com
“Một bài thơ viết trong cơn sốt cao” – Yehuda Amichai
Yehuda Amichai (1924–2000) “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, một trong những nhân vật hàng đầu của nền thơ ca thế giới kể từ giữa những năm 1960.” Một bài thơ viết trong cơn s…