hoanghannom.com
“[Anh đánh thức em]” – Kenneth Rexroth
Kenneth Rexroth (1905–1982) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. IX Anh đánh thức em, Rẽ đùi em, và hôn em. Em trao anh giọt sương Của buổi sáng đầu tiên của thế giới. Kenneth Rexroth, “IX,” The Love P…