hoanghannom.com
Trên mặt đất chúng ta đã một thoáng huy hoàng
Ocean Vuong được biết đến trước hết là một nhà thơ. Khi tập thơ đầu của anh, Night Sky with Exit Wounds, đoạt giải T. S. Eliot năm 2017, Vuong đã bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, On Earth We’…