hoanghannom.com
“Mẫu đơn” – C. L. O’Dell
C. L. O’Dell là nhà thơ người Mỹ và biên tập viên sáng lập tờ The Paris-American. Mẫu đơn Tôi đã sẵn sàng cho điều kế tiếp: hàng hàng lớp lớp cánh cất lên khỏi mặt đất và bảo tôi ở lại. Bầu trời vặ…