hoanghannom.com
“Tận cùng thế giới” – Jean Follain
Jean Follain (1903–1971) là nhà thơ người Pháp. Tận cùng thế giới Ở tận cùng thế giới trên mảnh đất điêu tàn một người nói về hoa trang trí trên đồ gốm Argonne trong chất nhuộm đỏ trộn lẫn đồng vàn…