hoanghannom.com
“Tình yêu thương” – Czesław Miłosz
Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông là giáo sư ngành ngôn ngữ và văn học Slavơ tại Đại học California, Berkeley từ năm 1961 đến năm 1998 và được trao giải …