hoanghannom.com
“Hà Nội, tháng Sáu 2019” – Nguyễn Huy Hoàng
Chúng ta ngồi trong những căn phòng điều hòa sửa từ ngữ trên những tờ bản thảo không in vết mồ hôi chúng ta rời văn phòng chúng ta gọi Grab chúng ta thở trong xe không còn tiếng những người đi inh …