hoanghannom.com
“Cuộc đời nào…” – René Char
René Char sinh năm 1907 ở Île-sur-la-Sorgue. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1929, rồi hợp tác cùng Éluard và Breton trong một tập thơ năm 1930 nhưng bắt đầu xa rời các nhà thơ siêu thực từ giữa những…