hoanghannom.com
“Tôi có con gái và tôi có con trai” – Robert Bly
Robert Bly (1926–) là nhà thơ người Mỹ. Ông đã xuất bản hơn 40 tập thơ, nổi tiếng nhất là Iron John: A Book About Men (1990) và The Light Around the Body (được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ nă…