hoanghannom.com
“Gửi cho tôi chiếc lá” – Bertolt Brecht
Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn. Gửi cho tôi chiếc l…