hoanghannom.com
“Mưa” – James Wright
James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Mưa Đó là sự chìm xuống của mọi thứ. Những ánh …