hoanghannom.com
Chúa có hạnh phúc không? – Leszek Kołakowski
Leszek Kołakowski (1927–2009) là triết gia người Ba Lan. Ông lấy bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Warsaw năm 1953, nơi ông giảng dạy cho đến khi bị trục xuất vì lý do chính trị năm 1968. Ông là v…