hoanghannom.com
“Chạm tôi đi” – Stanley Kunitz
Stanley Kunitz (1905–2006) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1959, giải Bollingen năm 1987, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1995, huân chương Robert Frost năm 1998, và …