hoanghannom.com
“Cuối đất” – Robert Mazzocco
Robert Mazzocco (1932–2017) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông có nhiều thơ và tiểu luận đăng trên The New Yorker và The New York Review of Books. Cuối đất Vào ngày cuối của cuộc tha …