hoanghannom.com
“Vì tất cả những ai chờ đợi thời gian qua” – Lars Gustafsson
Lars Gustafsson (1936–2016) là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, và học giả người Thụy Điển. Ông biên tập tạp chí văn chương hàng đầu của Thụy Điển, Bonniers Litterära Magasin, từ năm 1962 đến năm 1972…