hoanghannom.com
“Gửi một nhà thơ khác” – Thom Gunn
Thom Gunn (1929–2004) là nhà thơ người Anh. Ông được trao giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 1992, giải Lenore Marshall năm 1993, và giải David Cohen năm 2003. Gửi một nhà thơ khác Ngài gãi…