hoanghannom.com
“Trong đêm” – Stanley Plumly
Stanley Plumly (1939–2019) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Paterson năm 2008 và giải Truman Capote cho phê bình văn học năm 2015. Trong đêm Từ khi nào tôi biết mình phải mang theo nó để…