hoanghannom.com
“Tốt nghiệp” – Dorothea Tanning
Dorothea Tanning (1910–2012) là một họa sĩ Siêu thực, nhà điêu khắc, và nhà thơ người Mỹ. Bà làm thơ muộn, xuất bản hai tập thơ khi bà đã 94 và 101 tuổi. Bà cũng là người lập nên giải Wallace Steve…