hoanghannom.com
“Nhà bướm” – Frank Ormsby
Frank Ormsby (1947–) là nhà thơ người Bắc Ireland. Nhà bướm Thêm một con bướm trong ngôi nhà bướm sẽ được xem là quá đông đúc. Nắng cả buổi sáng và sức nặng của cái nóng trong ống kéo hàng trăm con…