hoanghannom.com
“Tháng Tư và thinh lặng” – Tomas Tranströmer
Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Tháng Tư và thinh lặng Mùa xuân nằm hiu quạnh. C…