hoanghannom.com
“Những chiều kích” – R. S. Thomas
R. S. Thomas (1913–2000) là nhà thơ người Welsh. Ông được trao Huân chương Vàng của Nữ hoàng Anh cho thơ năm 1964 và giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 1996. Những chiều kích Bi…