hoanghannom.com
“Có vàng nào ở được đây” – Robert Frost
Robert Frost sinh năm 1874 ở San Francisco, California, và cùng mẹ chuyển đến New England năm 1885 sau khi cha ông qua đời. Ông từng theo học ở Dartmouth và Harvard nhưng bỏ dở do sức khỏe không ch…