hoanghannom.com
“Gửi trăng” – Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi (1798–1837) là nhà thơ vĩ đại nhất của nước Ý thế kỷ 19. Gửi trăng Hỡi vầng trăng hiền hậu ta vẫn nhớ Đã tròn năm, cũng trên ngọn đồi này, Đến ngắm mi, lòng rưng rưng sầu khổ, Và k…