hoanghannom.com
“Bài ca” – Muriel Rukeyser
Muriel Rukeyser (1913–1980) là một nhà thơ và nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Bài ca Thế giới này đầy mất mát; mang, gió ơi, tình em, n…