hoanghannom.com
“Dọc Sông Đông và ở The Bronx những người trẻ đang hát” – Ariel Francisco
Ariel Francisco, một dịch giả và nhà thơ, là tác giả của All My Heroes Are Broke (C&R Press, 2017) và tập thơ sắp xuất bản, A Sinking Ship is Still a Ship (Burrow Press, 2020). Dọc Sông Đông và…