hoanghannom.com
“Chúng ta rẽ ở đây” – Carl Phillips
Carl Phillips (1959–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2002 và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Washington, St. Louis. Chúng ta rẽ ở đây Nếu chún…