hoanghannom.com
“Nỗi buồn” – Marie Howe
Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. Nỗi buồn Giờ thì nó đã có toàn bộ sự chú ý của c…