hoanghannom.com
“Tôi đang học cách từ bỏ thế giới” – Linda Pastan
Linda Pastan (1932–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Maurice English năm 1989 và giải thơ Ruth Lilly năm 2003, và là Poet Laureate của tiểu bang Maryland nhiệm kỳ 1991–1995. Tôi đang học…