hoanghannom.com
“Sự đứng đắn” – Emily Jungmin Yoon
Emily Jungmin Yoon sinh năm 1991 ở Busan và sống ở Canada và Mỹ từ năm lên mười. Cô có bằng MFA về thơ tại Đại học New York và hiện là nghiên cứu sinh ngành văn học Hàn Quốc tại Đại học Chicago. Cô…