hoanghannom.com
“Một nụ hôn” – Deborah Garrison
Deborah Garrison sinh năm 1965 ở Ann Arbor, Michigan. Cô là tác giả của hai tập thơ và hiện là biên tập viên thơ cho nhà xuất bản Alfred A. Knopf. Cô sống ở Montclair, New Jersey. Một nụ hôn Nó khô…