hoanghannom.com
“Có một ánh sáng vàng trong một số những bức tranh xưa” – Donald Justice
Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996. Có một ánh sáng vàng trong một số …