hoanghannom.com
“Nga” – Ciaran Carson
Ciaran Carson (1948–) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông được trao giải Alice Hunt Bartlett năm 1987, giải T. S. Eliot năm 1993, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2003, và giải dịch thuật O…