hoanghannom.com
“Chúng ta mong tình yêu gọi chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không chắc lắm” – Charles Wright
Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 (cùng Galway Kinnell), giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia nă…