hoanghannom.com
“Tuyết trong giày” – Ana Ristović
Ana Ristović sinh năm 1972 ở Belgrade, Serbia. Cô đã xuất bản sáu tập thơ và dịch gần 20 tác phẩm văn chương Slovenia đương đại sang tiếng Serbia. Cô sống ở Belgrade. Tuyết trong giày Dao dĩa không…