hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Harrison Bergeron” – Kurt Vonnegut
Kurt Vonnegut (1922–2007) là nhà văn người Mỹ. Trong sự nghiệp hơn nửa thế kỷ của mình, ông đã xuất bản mười bốn cuốn tiểu thuyết, ba tập truyện ngắn, năm vở kịch, cùng một số tác phẩm phi hư cấu, …