hoanghannom.com
Ba bài haiku Mỹ – Jack Kerouac
Jack Kerouac (1922–1969) là một tiểu thuyết gia và nhà thơ người Mỹ. Cùng William S. Burroughs và Allen Ginsberg, ông là một nhân vật tiên phong của Thế hệ Beat. Ba bài haiku Mỹ Một giọt mưa từ trê…