hoanghannom.com
“‘Em làm vỡ nát tim anh’” – Vera Pavlova
Vera Pavlova sinh năm 1963 ở Moskva và tốt nghiệp ngành lịch sử âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Gnessin. Bà bắt đầu làm thơ từ năm hai mươi tuổi và đã trở thành một trong những nhà thơ hàng đầu của th…