hoanghannom.com
“Mẹ tôi, Heidegger, và Derrida” – John Skoyles
John Skoyles sinh năm 1949 ở Queens, New York. Ông đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư tại khoa Sáng tác, Văn học và Xuất bản tại Emerson College. Mẹ tôi, Heidegger, và Derrida Được giáo dục…