hoanghannom.com
“Lược sử sự tái hiện” – Hai-Dang Phan
Hai-Dang Phan sinh năm 1980 ở Việt Nam và lớn lên ở Wisconsin. Tập thơ đầu của anh, Reenactments, sẽ được xuất bản vào tháng 2 năm 2019. Anh dạy văn ở Grinnell College. Lược sử sự tái hiện Vào Ngày…