hoanghannom.com
“Như hầu hết những sự khải thị” – Richard Howard
Richard Howard sinh năm 1929 ở Cleveland, Ohio. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1970 và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 1993 đến năm 1995. Là dịch giả của nhiều tác giả tiếng…