hoanghannom.com
“Bài ca tháng Mười” – Marilyn Chin
Marilyn Chin [Trần Mỹ Linh] sinh năm 1955 ở Hồng Kông và lớn lên ở Portland, Oregon. Bà là tác giả của năm tập thơ và một cuốn tiểu thuyết, và là giáo sư hưu trí về sáng tác văn chương tại Đại học …