hoanghannom.com
“Ở biển” – Rebecca Morgan Frank
Rebecca Morgan Frank là tác giả của ba tập thơ, trong đó gần đây nhất là Sometimes We’re All Living in a Foreign Country (Carnegie Mellon University Press, 2017). Ở biển Cứ mỗi ba giây, để nhớ lại …