hoanghannom.com
“Sự ích kỷ của người đọc thơ” – Dick Allen
Dick Allen (1939–2017) là tác giả của tám tập thơ. Ông dạy tại Đại học Bridgeport ở Connecticut từ năm 1968 đến năm 2004, nơi ông là giáo sư hàm Charles A. Dana ngành văn học Anh. Sự ích kỷ của ngư…