hoanghannom.com
“Cửa sổ” – Robert Morgan
Robert Morgan sinh năm 1944 ở Hendersonville, Bắc Carolina. Ông là tác giả của 15 tập thơ và dạy tại Đại học Cornell từ năm 1971, nơi ông là giáo sư hàm Kappa Alpha ngành văn học Anh. Cửa sổ Có một…