hoanghannom.com
“Vì sao California sẽ không bao giờ giống như Tuscany” – Gary Snyder
Gary Snyder sinh năm 1930 ở San Francisco. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1975, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1984, giải Bollingen năm 1997, giải thơ Ruth Lilly năm 2008, và giải Walla…