hoanghannom.com
“Chúng ta sẽ luôn luôn có cha mẹ” – Mary Jo Salter
Mary Jo Salter sinh năm 1954 ở Michigan. Bà được trao giải thơ Lamont năm 1988 và là giáo sư hàm Krieger-Eisenhower trong chương trình Writing Seminars tại Đại học Johns Hopkins. Chúng ta sẽ luôn l…