hoanghannom.com
“Sự hấp dẫn” – Charles Rafferty
Charles Rafferty (1965–) là nhà thơ người Mỹ. Anh là chủ nhiệm chương trình M.F.A. về sáng tác văn chương tại Albertus Magnus College. Sự hấp dẫn Nàng tập hợp đàn ông giống như cách mà một ngọn đèn…