hoanghannom.com
Bach ở Burger King
Nguồn: Theodore Gioia, “Bach at the Burger King,” Los Angeles Review of Books (17/05/2018). Ở góc phố số 8 giao phố Chợ ở San Francisco, bên một cầu thang tàu điện ngầm đóng cửa, ngoài một quán Bur…